S9 brochure

SonoScape S9

je kompaktný sonografický prístroj a pričom poskytuje komplexné aplikácie pre kardiológiu, rádiológiu, abdominálnu oblasť, pôrodníctvo, gynekológiu, urológiu a sonografiu malých častí. S9 poskytuje pre vás najlepšie riešenie pre ultrazvukové zobrazovanie s vynikajúcim výkonom.

Pre kvalitné zobrazenie sú v sonografickom prístroji SonoScape S9 použité najmodernejšie technológie pre optimalizáciu obrazu, čím sa významne zvýšila kvalita zobrazenia na najvyššiu úroveň a umožňuje lekárom získať ďalšie presnejšie diagnostické informácie. S použitím sonografického prístroja  S9 môžete vidieť jasnejší obraz, diagnostikovať presnejšie a pohodlnejšie.

K sonografu S9 je možné pripojiť 16 MHz lineárne sondy, konvexné a mikrokonvexné sondy s vysokou hustotou,  sektorové sondy, 180° endovaginálne sondy  biplanárne transrektálne sondy – konvexné/lineárne a konvexné/konvexné,   volumetrické 4D sondy a intraoperatívne sondy.

Módy zobrazenia:

 • B, BF, BPF, B/B, B/BF (dual dynamic display),
 • B/BPF(dual dynamic display),
 • B/M, B/D, M, BDF, CFM (color flow M-mód),
 • THI mód,
 • PDI mód,
 • Elastografiu,
 • Autotrakciu spektrálnej dopplerovskej krivky s výpočtami PI, RI, S/D, HR na živej aj zmrazenej krivke,
 • Trapezoidné zobrazenie na lineárnych sondách,
 • MDF v triplexnom režime v reálnom čase – všetky s možnosťou ľubovoľnej kolorizácie
 • Dual Dynamic Display (na polovici B obraz a na druhej polovici B obraz s farbou)
 • Color flow a Power flow, smerový Power flow
 • PW a CW Doppler, automatické obkresľovanie Dopplerovskej krivky
 • Možnosť ukladania obrázkov i obrazových slučiek
 • Free-hand 3D v základnej výbave
 • 3D/ 4D zobrazenie