S6 brochure
S6 specification

SonoScape S6

Prenosný ultrazvukový prístroj používa výkonný softvér a inovatívne snímače v širokom spektre aplikácií.

SonoScape S6  je prenosný ultrazvukový prístroj so vstavanou Li-ion batériou, ktorá umožňuje vykonávať USG vyšetrenia kedykoľvek a kdekoľvek. Sonografický prístroj SonoScape S6 dosahuje najlepší pomer výkonu k cene prístroja v rámci ultrazvukových prístrojov  dostupných na trhu.

Sonografický prístroj SonoScape S6 je možné použiť pre vaskulárne, abdominálne, pôrodnícke, gynekologické, urologické, pediatrické, detské hlavičky, malé časti, transkraniálne, základné kardiologické, 3D oblasti. K sonografu je dodávaný softvér pre všetky uvedené oblasti použitia.

K sonografu je možné pripojiť 16 MHz lineárne sondy, konvexné a mikrokonvexné sondy s vysokou hustotou,  sektorové sondy, 180° endovaginálne sondy  biplanárne transrektálne sondy – konvexné/lineárne a konvexné/konvexné a intraoperativné sondy.

Módy zobrazenia:

  • B, BF, BPF, B/B, B/BF (dual dynamic display),
  • B/BPF(dual dynamic display),
  • B/M, B/D, M, BDF, CFM (color flow M-mód),
  • MDF v triplexnom režime v reálnom čase – všetky s možnosťou ľubovoľnej kolorizácie
  • Dual Dynamic Display (na polovici B obraz a na druhej polovici B obraz s farbou)
  • Color flow a Power flow, smerový Power flow
  • PW a CW Doppler, automatické obkresľovanie Dopplerovskej krivky
  • Možnosť ukladania obrázkov i obrazových slučiek
  • Free-hand 3D v základnej výbave
  • 3D/4D zobrazenie s konvexnou  sondou