tultip02

Tulip-tip vlákno
2009-12IFUTulipV1

TULIP-TIP VLÁKNO
Už nikdy viac perforácia žily

PRVÁ GENERÁCIA endovenóznej laserovej ablácie EVLA používa tenké vlákna s lasermi s vlnovou dĺžkou 810 nm. Hoci používanie týchto vlákien a laserov je relatívne, jednou z ich nevýhod je priamy kontakt príliš horúceho konca vlákna a steny vény. Uvedený priamy kontakt spôsobuje nerovnomernú deštrukciu žilovej steny s ulceráciou, perforáciu vény a deštrukciu perivenózneho tkaniva. Perforácia vény je spojená s pooperačnou ekchymózou. Deštrukcia perivenózneho tkaniva spôsobuje pooperačné zápalové reakcie a bolesti. Vlnová dĺžka 810 nm pôsobí na hemoglobín. Výsledkom je prebytok karbonizovanej krvi vo véne , ktorá spôsobuje okrem iného pachuť v ústnej dutine pacientov, nepriamy a nerovnomerný prenos tepla do žilovej steny a s tým spojené riziká rekanalizácie vény po EVLA.

TRETIA GENERÁCIA EVLA používa centrované bezkontaktné vlákno Tulip-Tip (tvaru dáždnika) a laser s vlnovou dĺžkou 1470 nm, ktorá pôsobí na molekuly vody. Tulip-Tip zabraňuje kontaktu horúceho konca vlákna a cievnej steny, centruje koniec vlákna v lumene vény, čím predchádza perforáciám a zabezpečuje homogénny účinok na cievnu stenu. Laser s vlnovou dĺžkou 1470 nm pôsobí na molekuly vody v cievnej stene , nie na hemoglobín. Vlnová dĺžka 1470 nm je 1500 násobne viac absorbovaná vodou ako vlnová dĺžka 810 nm. Použitím Tulip-Tip vlákna a lasera s vlnovou dĺžkou 1470 nm docielime veľmi efektívnu liečbu s menšou pooperačnou bolesťou, veľmi malou ekchymózou, bez pachute v ústach pacienta so spoľahlivejším uzáverom vény

ŠPECIFIKÁCIA EVLA SADY:
Vlákno: 3m, 600µm, s Tulip-Tip
Katéter: 6,8Fr s dilatátorom, 70cm, s cm mierkou
Sprievodný vodič: 1,5m, 0,035 palca, potiahnutý J-tip a rovný koniec
Ihla: 18G, 7cm

ŠPECIFIKÁCIA LASERU:
Vlnová dĺžka: 1470 nm
Výkon (nominálny): 12w
Zameriavací lúč: červený, prispôsobiteľný
Elektrické požiadavky: 100-240V AC; jedna fáza; 50-60hz; 3A; 300VA